ALL DATA ARE LOCAL: THINKING CRITICALLY IN A DATA-DRIVEN SOCIETY (HC)
สินค้าหมด
ALL DATA ARE LOCAL: THINKING CRITICALLY IN A DATA-DRIVEN SOCIETY (HC)

ALL DATA ARE LOCAL: THINKING CRITICALLY IN A DATA-DRIVEN SOCIETY (HC)

ผู้แต่ง : YANNI ALEXANDER LOUKISSAS

หนังสือปกแข็ง

฿ 1,697.00

1,885.00

ประหยัด 9 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9780262039666

ISBN : 9780262039666

ปีพิมพ์ : 1 / 2019

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 272 หน้า

หมวดหนังสือ : การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ : ALL DATA ARE LOCAL: THINKING CRITICALLY IN A DATA-DRIVEN SOCIETY (HC)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย (PRINCIPLES ON CONDUCTING AND WRITING THESIS AND RESEARCH

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย (PRINCIPLES ON CONDUCTING AND WRITING THESIS AND RESEARCH

ผู้แต่ง : สุนทร โคตรบรรเทา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย :เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์

แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย :เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุดเบญจปัญญา เล่ม 1- 5 (บรรจุกล่อง)

ชุดเบญจปัญญา เล่ม 1- 5 (บรรจุกล่อง)

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยแบบผสมวิธี :กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

การวิจัยแบบผสมวิธี :กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0