การบัญชีขั้นต้น :ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (FUNDAMENTAL ACCOUNTING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีขั้นต้น :ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (FUNDAMENTAL ACCOUNTING)
การบัญชีขั้นต้น :ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (FUNDAMENTAL ACCOUNTING)

การบัญชีขั้นต้น :ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (FUNDAMENTAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 180.00

200.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786163217660

ISBN : 9786163217660

ปีพิมพ์ : 5 / 2560

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 238 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี/ระบบบัญชี

รายละเอียดสินค้า : การบัญชีขั้นต้น :ฉบับอ่านเข้าใจง่าย (FUNDAMENTAL ACCOUNTING)
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี, งบการเงิน, การบันทึกรายการค้าในบัญชี, รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน, วงจรการบัญชี, การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า,การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และภาคผนวก(เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย , ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สูญ , การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน และ การกลับรายการปรับปรุง เว็บไซต์ของหนังสือ thailandaccount.com และ accthai.wordpress.com สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนสำหรับบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF ทุกเรื่องที่อยู่ในหนังสือ (และเรื่องที่เพิ่มเติมจากหนังสือได้แก่ งบกระแสเงินสด หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ ระบบใบสำคัญจ่าย) แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบหรือแบบฟอร์มบัญชีสำหรับแบบผึกหัด แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3 สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่สั่งซื้อจำนวน 50 เล่มขึ้นไป สามารถขอรับซีดีสื่อการสอน (พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF) ได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0