สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)
only ebook
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

อี-บุ๊ค

฿ 165.00

230.00

ประหยัด 28 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000017460

หมวดหนังสือ : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

รายละเอียดสินค้า : สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)
ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมืองเบื้องต้น โดยเน้นความคิดรัฐธรรมนูญเชิงการปกครองกับสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและความเป็นเผด็จการทางรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้ความคิดทางปรัชญาการเมืองของมงเตสกิเออ จอห์น ล็อก และฌอง ฌากส์ รูสโซประกอบการอธิบาย ยังเน้นถึงหลักนิติรัฐ เสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยว่าเป็นอย่างไร และที่สำคัญยังเน้นถึงหลักรัฐธรรมนูญกับการอยู่เหนือการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไร ท้ายสุดยังเน้นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับเพื่อง่ายต่อการทำเข้าใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0