การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ผู้แต่ง : จันทนา สาขากร และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 315.00

350.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165860635

ISBN : 9786165860635

ปีพิมพ์ : 1 / 2564

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี

รายละเอียดสินค้า : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หนังสือ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหนังสือการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเล่มนี้

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปถัมภ์

เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บทพร้อมภาคผนวก

หมวดที่ 1 สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน มี 4 บทประกอบด้วย 

- การกำกับดูแลกิจการ (CG) 

- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM) 

- การควบคุมภายใน (IC) 

- ภาพรวมการตรวจสอบภายใน (IA)

หมวดที่ 2 กระบวนการตรวจสอบภายใน มี 3 บท ประกอบด้วย

- การวางแผนงานตรวจสอบภายใน 

- หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน

- การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 3 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน มี 3 บทประกอบด้วย 

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 

- การตรวจสอบการทุจริต

- การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก มี 3 บท ประกอบด้วย

- กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน

- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0