คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

หนังสือปกอ่อน

฿ 433.00

510.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740340331

ISBN : 9789740340331

ปีพิมพ์ : 1 / 2564

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 714 หน้า

หมวดหนังสือ : กฎหมายปกครอง

รายละเอียดสินค้า : คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนวความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนที่ว่าด้วยหลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น และ 2. ส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายฉบับ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญและกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีการเรียบเรียงคำอธิบายประกอบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญหลายฉบับรวมถึงคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0