เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)
เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

ผู้แต่ง : ไทรทอง เรืองจำรัส

หนังสือปกอ่อน

฿ 176.00

195.00

ประหยัด 9 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786160832040

ISBN : 9786160832040

ปีพิมพ์ : 1 / 2561

ขนาด ( w x h ) : 185 x 255 mm.

จำนวนหน้า : 268 หน้า

หมวดหนังสือ : วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ : เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)
 หนังสือ "เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)" เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวส. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ประกอบด้วย วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย การสเกตช์ภาพ การเขียนภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุป และแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0