หมวดอี-บุ๊ค

อี-บุ๊คแนะนำ

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง : ยรรยง ธรรมธัชอารี

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง : ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก (เล่ม 1) Sapiens: A Graphic History: The Birth of Humankind (Vol. 1)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก (เล่ม 1) Sapiens: A Graphic History: The Birth of Humankind (Vol. 1)

ผู้แต่ง : ยูวัล โนอาห์ แฮรารี , เดวิด แวนเดอร์มิวเลน , แดเนียล คาสซาเนฟ/ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์แปล

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

Lecture ม.ปลาย เคมีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Lecture ม.ปลาย เคมี

ผู้แต่ง : ดร. ธนพงษ์ วัชรโรจน์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแบบเรียน สสวท.

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 4 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 4 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา ชั้น ม.5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีววิทยา ชั้น ม.5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา ชั้น ม.4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีววิทยา ชั้น ม.4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

อี-บุ๊คแนะนำ

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง : ยรรยง ธรรมธัชอารี

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง : ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก (เล่ม 1) Sapiens: A Graphic History: The Birth of Humankind (Vol. 1)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก (เล่ม 1) Sapiens: A Graphic History: The Birth of Humankind (Vol. 1)

ผู้แต่ง : ยูวัล โนอาห์ แฮรารี , เดวิด แวนเดอร์มิวเลน , แดเนียล คาสซาเนฟ/ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์แปล

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

Lecture ม.ปลาย เคมีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Lecture ม.ปลาย เคมี

ผู้แต่ง : ดร. ธนพงษ์ วัชรโรจน์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแบบเรียน สสวท.

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 4 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 4 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา ชั้น ม.5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีววิทยา ชั้น ม.5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา ชั้น ม.4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีววิทยา ชั้น ม.4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม