การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
only ebook
การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์

อี-บุ๊ค

฿ 220.00

220.00

ประหยัด 0 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008117

หมวดหนังสือ : การบริหารธุรกิจ

รายละเอียดสินค้า : การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างพบกับปัญหาด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยในหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ปัจจัยที่เกิดจากภายในองค์กร ได้แก่ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่มาจากหลายหน่วยงาน ฝ่าย และตาแหน่งงาน ส่วนปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันจากคู่แข่งที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นความท้าทายอย่างมากสาหรับผู้บริหารในยุคดิจิตอล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0