เวชสถิติ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เวชสถิติ
สินค้าหมด
เวชสถิติ

เวชสถิติ

ผู้แต่ง : แสงเทียน อยู่เถา

หนังสือปกอ่อน

฿ 255.00

300.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740336457

ISBN : 9789740336457

ปีพิมพ์ : 1 / 2560

ขนาด ( w x h ) : 195 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 230 หน้า

หมวดหนังสือ : สาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : เวชสถิติ

เวชสถิติ เป็นการประยุกต์วิชาการด้านสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางสถิต สถิติอนุมาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์พหุสหสัมพันธ์ การถดถอย ไค-สแควร์ และการพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วย ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงการใช้โปรแกรมและการอ่านผลจากโปรแกรม SPSS รวมถึงการจัดทำรายงานสถิติทางการแพทย์ ดัชนีชี้วัดในโรงพยาบาลพร้อมสูตรการคำนวณ ค่าสำคัญและการคำนวณ DRG,RW,CMI และการพัฒนางานเวชสถิติ ที่จะนำมาพัฒนางานด้านการรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลในโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข หนังสือนี้จึงเหมาะสมกับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน การจัดการโรงพยาบาลเวชสารสนเทศหรือสารสนเทศด้านการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ สหวิชาชีพด้านการแพทย์รวมถึงผู้ที่สนใจและใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัย การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ หรือ Routine to Research (R2R) และการสรุปผลเพื่อนำมาเสนอผู้บริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0