การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต
การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

หนังสือปกอ่อน

฿ 225.00

250.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740339991

ISBN : 9789740339991

ปีพิมพ์ : 1 / 2565

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 218 หน้า

หมวดหนังสือ : สาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

จากการที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงสมาชิกในครอบครัวพึงตระหนักและให้ความสำคัญการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียนในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย พร้อมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และทีมบุคลากรทางการสาธารณสุขในการนำเครื่องมือนี้เพื่อการศึกษา หรือวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0