การบรรจุภัณฑ์ (รหัส 2202-2104)
Out of stock
การบรรจุภัณฑ์ (รหัส 2202-2104)

การบรรจุภัณฑ์ (รหัส 2202-2104)

Author : อุษณีย์ จิตตปาโล และคณะ

Softcover

฿ 77.00

85.00

Discount 9 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167044576

ISBN : 9786167044576

Year of print : 1 / 2557

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 196 Pages

Book category : วิศวกรรมอุตสาหการ

Book details : การบรรจุภัณฑ์ (รหัส 2202-2104)
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0