คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 มาตรา 1-119 (พร้อมตัวอย่างคําถาม-คําตอบ จนถึงปี 2558)
Out of stock
คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 มาตรา 1-119 (พร้อมตัวอย่างคําถาม-คําตอบ จนถึงปี 2558)

คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 มาตรา 1-119 (พร้อมตัวอย่างคําถาม-คําตอบ จนถึงปี 2558)

Author : จุลสิงห์ วสันตสิงห์

Softcover

฿ 360.00

360.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164040069

ISBN : 9786164040069

Year of print : 6 / 2559

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : กฎหมายอาญา

Product details : คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1 มาตรา 1-119 (พร้อมตัวอย่างคําถาม-คําตอบ จนถึงปี 2558)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0