ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 (27741) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 (27741) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 (27741) (ป.โท)

Author : ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Softcover

฿ 720.00

800.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789746422970

ISBN : 9789746422970

Year of print : 5 / 2553

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 (27741) (ป.โท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0