ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 10-15 (23713) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 10-15 (23713) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 10-15 (23713) (ป.โท)

Author : ประชุม รอดประเสริฐ

Softcover

฿ 540.00

600.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789746431309

ISBN : 9789746431309

Year of print : 8 / 2555

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 10-15 (23713) (ป.โท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0