การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :โครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหร
Out of stock
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :โครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหร

การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :โครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหร

Author : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

Softcover

฿ 144.00

160.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168090015

ISBN : 9786168090015

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 170 x 220 mm.

Number of pages : 120 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Book details : การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :โครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหร

Related products

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2 (ปก 39) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2 (ปก 39) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Author : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

฿ 69.00

Read more

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.5 (ปก 42) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.5 (ปก 42) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Author : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

฿ 39.00

Read more

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น ม.4 (ปก 7) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น ม.4 (ปก 7) :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Author : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

฿ 81.00

Read more

TOURISM BOOK 1: CAREER PATHS (STUDENT'S BOOK WITH CROSSPLATFORM APPLICATION)

TOURISM BOOK 1: CAREER PATHS (STUDENT'S BOOK WITH CROSSPLATFORM APPLICATION)

Author : VIRGINIA EVANS et al.

฿ 297.00

Read more

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0