STRUCTURAL ANALYSIS (SI UNITS)
STRUCTURAL ANALYSIS (SI UNITS)

STRUCTURAL ANALYSIS (SI UNITS)

Author : R.C. HIBBELER

Softcover

฿ 1,345.00

1,495.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9781292247137

ISBN : 9781292247137

Year of print : 10 / 2019

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 704 Pages

Book category : วิศวกรรมโยธา

Product details : STRUCTURAL ANALYSIS (SI UNITS)
ถ้าพูดถึงการก่อสร้างตึก หรืออาคารบ้านช่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง คงจะเป็นเรื่องโครงสร้างภายใน รวมถึงเสาเข็ม สิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักที่เราไม่เคยนึกถึง แต่สำหรับตึกสูงๆ นั้นจะต้องพึ่งโครงสร้างนี้เป็นหลัก วันนี้ขอนำเสนอหนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง เล่มนี้ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก จะกล่าวถึงเรื่องทั่วไปต่างๆ เช่น น้ำหนักบรรทุก, การจำลองโครงสร้าง, พื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการจำแนกโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยวางรากฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง ส่วนที่สอง จะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมภายใต้น้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิต โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์หาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง, แรงภายในของโครงถัก, แรงภายในของคานและโครงข้อแข็ง, รูปร่างที่เปลี่ยนไปของโครงสร้างเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกการตอบสนองของโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0