กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

Author : วิไล ชินธเนศ และคณะ

Softcover

฿ 170.00

200.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789749993705

ISBN : 9749993705

Year of print : 19 / 2565

Size ( w x h ) : 205 x 290 mm.

Number of pages : 304 Pages

Book category : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Product details : กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ตำรากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ โดยจัดแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ตามหน้าที่การทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ รวมทั้งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทารกในครรภ์  

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0