กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)
กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

Author : บังอร ฉางทรัพย์

Softcover

฿ 536.00

670.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789749941911

ISBN : 9749941918

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 693 Pages

Book category : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Product details : กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

กายวิภาคศาสตร์ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษากายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และกายภาพบำบัด เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยบทนำทางกายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อวิทยา ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน เนื้อหาในแต่ละบทกล่าวถึงอวัยวะต่างๆ ทางกายวิภาคศาสตร์ทั้งลักษณะภายนอก เนื้อเยื่อวิทยา และหน้าที่การทำงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความผิดปกติต่างๆ ที่พบบ่อยทางคลินิก ที่นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจำเป็นต้องทราบ และสามารถนำไปประกอบการเรียนเมื่อศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0