เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

Author : พินิติ รตะนานุกูล

Softcover

฿ 116.00

129.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740572039

ISBN : 9789740572039

Year of print : 12 / 2564

Size ( w x h ) : 210 x 290 mm.

Number of pages : 136 Pages

Book category : เคมี

Product details : เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงมาเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการของมูลนิธิได้ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาของวิชาอาจมีความลุ่มลึกมากกว่าหลักสูตรในชั้นเรียนปกติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปบ้าง แต่ผู้เรียบเรียงเห็นว่านักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ได้เรียบเรียงในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาในสาขานี้ในระดับมัธมยมศึกษาตอนปลายต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0