ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ

Softcover

฿ 127.00

150.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786169177500

ISBN : 9786169177500

Year of print : 4 / 2564

Size ( w x h ) : 210 x 290 mm.

Number of pages : 152 Pages

Book category : ชีววิทยา

Product details : ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
หนังสือชีววิทยาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น เป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับหน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต การสืบทอดทางพันธุกรรมไปจนถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในโลก หนังสือชีววิทยานี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เนื่องจากมีเนื้อหาและศัพท์เทคนิคมากพอ และยังเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมต้นที่สนใจศึกษาชีววิทยาในระดับสูงขึ้น รวมทั้งผู้ที่สนใจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตทั่วไป หนังสือชีววิทยามีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม เล่มที่ 1 ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ การสืบทอดทางพันธุกรรม ระบบสืบพันธุ์และการเจริญ เทคโนโลยีชีวภาพ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งคณาจารย์ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้คงเป็นประโยชน์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0