เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้
Out of stock
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้

Author : ประณต กุลประสูตร

Softcover

฿ 195.00

230.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163612069

ISBN : 9786163612069

Year of print : 1 / 2557

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 266 Pages

Book category : การก่อสร้าง

Product details : เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้
หนังสือ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไม้ เล่มนี้ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกเล่ม โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลงานไม้ เครื่องไสเพลาะ เครื่องไสความหนา เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยรัศมี เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องเลื่อยฉลุ เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องสว่านแท่น เครื่องเจาะรูเดือยเหลี่ยม และเครื่องกลึงไม้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ เน้นเทคนิคการทำงานแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้งานที่ทำมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการในเวลาอันรวดเร็วด้วยความปลอดภัย เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย ภาพประกอบค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหา จึงเหมาะอย่างยิ่งกับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0