กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)
Out of stock
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786117089046

ISBN : 9786117089046

Year of print : 22 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 334 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Product details : กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

หนังสือ กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

สารบัญ

ตอนที่ 1 กระบวนการพยาบาล

     บทที่ 1 บทนำกระบวนการพยาบาล

     บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ

     บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล

     บทที่ 4 การวางแผนการพยาบาล

     บทที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล

     บทที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล

ตอนที่ 2 แบบแผนสุขภาพ

     บทที่ 7 บทนำแบบแผนสุขภาพ

     บทที่ 8 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลทางคลินิกตามกรอบแนวคิด

               แบบแผนสุขภาพ

           แบบแผนที่ 1 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

           แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

           แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย

           แบบแผนที่ 4 กิจกรรมและการออกกำลังกาย

           แบบแผนที่ 5 การพักผ่อนนอนหลับ

           แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้

           แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์

           แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ

           แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธุ์

           แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและการทนทานต่อความเครียด

           แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ


เฉลยแบบทดสอบท้ายบท

ดัชนีทั่วไป

ดัชนีข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

Index nursing diagnosis and collaborative problem

 

           แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและการทนทานต่อความเครียด

           แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ


เฉลยแบบทดสอบท้ายบท

ดัชนีทั่วไป

ดัชนีข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

Index nursing diagnosis and collaborative problem

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0