คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

Author : มานิตย์ จุมปา

Softcover

฿ 289.00

340.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740338574

ISBN : 9789740338574

Year of print : 10 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 494 Pages

Book category : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Product details : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

อธิบายบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งที่บัญญัติไว้ในบรรพ 1 และบรรพ 4 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักที่กล่าวถึงทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงกฎหมายพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิเช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายที่ราชพัสดุ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาคารชุด ตลอดจนพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0