กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

Author : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

Softcover

฿ 144.00

180.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740336860

ISBN : 9789740336860

Year of print : 6 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 123 Pages

Book category : กฎหมาย

Product details : กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
หนังสือ กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ ได้มีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในเชิงปรัชญา โดยได้นำเสนอนับตั้งแต่พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน / เอกชนในยุคโรมัน ตามมาด้วยยุคกลางที่กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชนแล้ว สู่ยุคการแสวงหาแนวทางใหม่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและการเคารพกฎหมายอันเป็นจุดกำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตย วิวัฒนาการดังกล่าวนำไปสู่กำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ที่มีการจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชน นอกจากนั้น ในตอนท้ายยังได้มีการวิเคราะห์ถึงกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบันที่กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชน เพื่อความเป็นธรรมของสังคม ตลอดจนได้ปิดท้ายของหนังสือด้วยการวิเคราะห์ถึงทิศทางของกฎหมายมหาชนในอนาคตว่าจะไปในทางใด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0