อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

Author : ทรงพล กาญจนชูชัย

Softcover

฿ 145.00

540.00

Discount 73 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740334941

ISBN : 9789740334941

Year of print : 2 / 2559

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 693 Pages

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

Product details : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ชีวิตประจำวันของเราต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นในขณะใช้คอมพิวเตอร์ ขับรถไปทำงาน หรือนอนพักผ่อนอยู่บ้าน อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเป็นหัวใจสำคัญที่ฝังตัวอยู่ในแก่นของระบบต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงาน ส่วนแรกของตำราจะอธิบายทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำและสารประกอบกึ่งตัวนำ ส่วนกลางของตำราอธิบายโครงสร้าง หลักการทำงาน และลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญ เช่น ไดโอด บีเจที เฟต แอลอีดี เลเซอร์ เซลล์สุริยะ ส่วนท้ายของตำราอธิบายเทคนิคการผลิตอุปกรณ์และวงจรรวม การวัดลักษณะสมบัติต่างๆ รวมถึงการสังเคราะห์และหลักการทำงานของวัสดุและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำยุคใหม่ เช่น แกรฟีน นาโนไวร์ และควอนตัมด็อต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0