การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (INTERCULTURAL COMMUNICATION)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (INTERCULTURAL COMMUNICATION)

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (INTERCULTURAL COMMUNICATION)

Author : เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)

Softcover

฿ 396.00

440.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740334682

ISBN : 9789740334682

Year of print : 2 / 2559

Size ( w x h ) : 195 x 265 mm.

Number of pages : 435 Pages

Book category : การสื่อสารมวลชน

Book details : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (INTERCULTURAL COMMUNICATION)
ในยุคโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล รวมถึงการตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่และกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ การกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และต้องอาศัยความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0