ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)
ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

Author : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

Softcover

฿ 495.00

550.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167662466

ISBN : 9786167662466

Year of print : 2 / 2562

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 777 Pages

Book category : ฟิสิกส์

Product details : ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Physics for Scientists and Engineers with  Modern Physics ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโจทย์แบบฝึกหัดที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนมีรากฐานมาจากโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือเล่มนี้ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจใคร่รู้ในวิชาฟิสิกส์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0