จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ :หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ :หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ :หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Author : ชไมพร กาญจนกิจสกุล

Softcover

฿ 212.00

235.00

Discount 9 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164787452

ISBN : 9786164787452

Year of print : 2 / 2562

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 194 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ :หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0