การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)
การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

Author : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

Softcover

฿ 256.00

285.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164742666

ISBN : 9786164742666

Year of print : 7 / 2561

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 336 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)
หนังสือการบัญชีบริหารเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง:เพิ่มเนื้อหา ประกอบด้วยเรื่อง องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมระบบต้นทุนกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐานวิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ การบัญชีตามความรับผิดชอบและกำหนดราคาโอนการตัดสินใจในระยะสั้น งบประมาณการลงทุน และการบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำระบบต้นทุนช่วงการผลิต-รายงานต้นทุนการผลิต ของเสีย-ของที่นำมาปรับปรุงใหม่-เศษซาก Recording Standard Costs and Variances และผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่สั่งซื้อจำนวน 50 เล่มขึ้นไป สามารถขอรับซีดีสื่อการสอน(พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF)ได้ค่ะ เว็บไซต์ของหนังสือ thailandaccount.com และ accthai.wordpress.com เพื่อการดาวน์โหลดสื่อการสอนชนิดต่างๆ ได้แก่ บทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบแบบผึกหัดบางข้อ แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0