วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก
วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

Author : นคร เสรีรักษ์ และคณะ

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164682078

ISBN : 9786164682078

Year of print : 2 / 2561

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 140 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก
การทำวิจัยคือการตอบคำถามต่อเรื่องที่เราสงสัยใคร่รู้ หลักการง่ายๆ อยู่ที่การเลือกประเด็นข้อสงสัย การตั้งคำถาม การหาคำตอบ และการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการอธิบายคำตอบหรือการค้นพบกระบวนการเหล่านี้ทำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นเรื่องที่เรียกกันรวมๆ ว่า “การวิจัย” นั่นเอง อยากให้เข้าใจว่า แท้จริงแล้วการวิจัยคือการตั้งคำถามและการแสวงหาคำตอบเท่านั้นเอง อยากเห็นผู้คนสนใจที่จะถามและพยายามที่จะตอบ อยากเห็นผู้คนสงสัย เพราะความสงสัยเป็นบ่อเกิดของความรู้ทั้งหลายในโลกนี้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0