กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน
กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

Author : จุลชีพ ชินวรรโณ

Softcover

฿ 120.00

200.00

Discount 40 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164402003

ISBN : 9786164402003

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 224 Pages

Book category : เอเซียศึกษา

Book details : กรงเล็บมังกร :แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานภาพของจีนเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับ 40 กว่าปีที่แล้วที่จีนกับไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างกัน เรายังเชื่อได้หรือว่าจีนยังคงดำเนินการต่างประเทศตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ ดังที่ ดร.จุลชีพ อ้างถึง กล่าวคือ “เฝ้ามองไม่ตระหนก มั่นคงในจุดยืน เผชิญสถานการณ์อย่างสงบ งำประกายเตรียมรอโอกาสอย่าออกหน้า ไม่แสวงหาความเป็นใหญ่” ซึ่งต่อมาเติมว่า “แสดงบทบาทบ้าง” ในเมื่อจีนได้พัฒนาขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ลำดับที่ 2 ของโลก เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอภิมหาอำนาจแบบสหรัฐอเมริกา แต่จีนก็กำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เราได้แต่หวังว่าผู้นำจีนจะใช้แสนยานุภาพของตนอย่างรอบคอบ และด้วยความรับผิดชอบและความเป็นอยู่ของชาวจีนทั้งมวล และต่อสันติภาพของภูมิภาคและของโลกด้วย
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0