ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางมานุษยวิทยาที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางมานุษยวิทยาที่สามจังหวัดชายแดนใต้

ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางมานุษยวิทยาที่สามจังหวัดชายแดนใต้

Author : วิทวัส ช้างศร

Softcover

฿ 108.00

120.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164292727

ISBN : 9786164292727

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 123 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Product details : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางมานุษยวิทยาที่สามจังหวัดชายแดนใต้
หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียน ในตำแหน่งนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมถึงการใช้ชีวิตและ ประกอบกิจกรรมต่างๆในจังหวัดชายแดนใต้คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้เขียนได้ไปในสถานที่ต่างๆ ทั้งในเมือง ในชนบท ทั้งในชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในป่าเขาที่ทุรกันดาร นอกจากกล่าวถึงประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาทั้งในชุมชนและในป่าแล้ว ยังกล่าวถึง สถานการณ์ทั่วไป วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเรื่องราวต่างๆในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และอธิบายเนื้อหาของวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมพอสังเขป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0