ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์
ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

Author : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164290600

ISBN : 9786164290600

Year of print : 3 / 2560

Size ( w x h ) : 150 x 215 mm.

Number of pages : 139 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์
แนวคิดและการดำเนินงาน การศึกษา 4.0 จะต้องประกอบไปด้วยแนวคิดของ โรงเรียนสร้างสรรค์ และแนวคิดของ โรงเรียนผลิตภาพ ควบคู่กันไป จึงจะเป็นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ดังนั้นเพื่อให้ได้แนวคิดและความเข้าใจในเรื่องการศึกษา 4.0 ที่สมบูรณ์ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือออกมา 2 เล่ม คือ ก่อนถึงโรงเรียน4.0 : โรงเรียนสร้างสรรค์ และ โรงเรียน 4.0 โรงเรียนผลิตภาพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0