การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ :หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 2
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ :หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 2

การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ :หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 2

Author : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 405.00

450.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164171022

ISBN : 9786164171022

Year of print : 1 / 2561

Size ( w x h ) : 165 x 240 mm.

Number of pages : 479 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ :หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 2
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย ทฤษฎีการบริหารจัดการงานวิจัย และกรณีศึกษา ทั้งสองส่วนสอดประสานกันเพื่อสื่อสารว่า การสร้างผลลัพธ์-ผลกระทบใหม่ ต้องการความรู้ ข้อมูล ข้อสังเคราะห์และกระบวนการจัดการที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา พัฒนากรอบคิด การสนับสนุนทุนวิจัย การติดตามประเมินผล ไปจนถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัย บางกรณีตัวอย่างถูกนำมาใช้ขยายความทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หรืออธิบายกระบวนการวางแผนโครงการแบบตรรกะ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0