ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164150300

ISBN : 9786164150300

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 472 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

หนังสือ "ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนตราสารทั่วไป" 

เป็นหนังสือที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนแก่ผู้ที่สนใจและเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป 


โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้และความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0