คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

Author : อรพรรณ พนัสพัฒนา

Softcover

฿ 306.00

340.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740342014

ISBN : 9789740342014

Year of print : 7 / 2566

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 290 Pages

Book category : กฎหมาย

Product details : คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

หนังสือนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เขียนไม่ได้อธิบายความเรียงตามมาตรา แต่ได้จัดลำดับเรื่องขึ้นใหม่  และอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน  เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0