งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0
งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

Author : จิรประภา อัครบวร

Softcover

฿ 360.00

400.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165948166

ISBN : 9786165948166

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 180 x 250 mm.

Number of pages : 295 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

หนังสืองานทรัพยากรมนุุษย์ในยุค HR 5.0 เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการ คือ รวบรวมพัฒนาการงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน และนำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0