คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165949101

ISBN : 9786165949101

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 214 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

คู่มือการเสริมสร้างความสามารถด้านการสอนอ่านของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์ผลการทดสอบและนำทฤษฎีหลักการมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทย บทที่ 4 ทฤษฎี หลักการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน บทที่ 5 การสอนอ่านออกเสียง บทที่ 6 กานสอนอ่านรู้เรื่อง และบทที่  กิจกรรมฝึกอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0