วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)
วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

Author : ฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ

Softcover

฿ 306.00

360.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165939348

ISBN : 9786165939348

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 287 Pages

Book category : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Product details : วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยผลกระทบร้ายแรงหลายรูปแบบ น้ำท่วมสลับกับภัยแล้ง ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนนับล้านอพยพข้ามประเทศเพราะปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ  โรคอุบัติใหม่ปรากฏขึ้นเป็นระยะ ๆ  ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังระบบเศรษฐกิจสังคมทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ทุกคนพูดถึงและพยายามขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้ … หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียง การพัฒนาเพื่อความอยู่รอด (Survival Development)

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (Sustainability Science) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการเผชิญหน้า ตั้งรับ ปรับตัว และต่อสู้กับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0