กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990166934

ISBN : 0

Year of print : 28 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 334 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Product details : กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

สารบัญ
 บทที่ 1 บทนำกระบวนการพยาบาล
 บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
 บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล
 บทที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
 บทที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
 บทที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล
 บทที่ 7 บทนำแบบแผนสุขภาพ
 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลทางคลินิกตามกรอบ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0