การเป็นแพทย์ :จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเป็นแพทย์ :จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์
การเป็นแพทย์ :จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์

การเป็นแพทย์ :จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์

Author : สิวลี ศิริไล

Softcover

฿ 171.00

190.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341772

ISBN : 9789740341772

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : การเป็นแพทย์ :จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์

ถ้าแพทย์เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจกระบวนทัศน์ (paradigm) ของคนในสังคมปัจจุบัน เข้าใจลักษณะของปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นและรู้จักพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ก็จะเป็นเสมือนภูมิต้านทานในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยให้เกิดความมั่นใตและกำลังใจในการทำงาน อันจะส่งผลให้เกิดความปีติใจที่ได้เลือกเส้นทางบุญกุศล ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วย และประชาชน ก็จะได้รับบริการที่เกิดจากจิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณ (from spirit to spirit) อย่างแท้จริง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0