วิถีมานุษย์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
วิถีมานุษย์
วิถีมานุษย์

วิถีมานุษย์

Author : สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

Softcover

฿ 288.00

360.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164077676

ISBN : 9786164077676

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 175 x 250 mm.

Number of pages : 285 Pages

Book category : มานุษยวิทยา

Product details : วิถีมานุษย์

วิถีมานุษย์ เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำงานภาคสนามเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางที่สุพรรณบุรี ชาวจ้วง และชาวเย้าในประเทศจีนตอนใต้ และ 13 ชนเผ่าในแขวงเซกองทางใต้ของประเทศลาว

ข้อมูลหายากในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมคติชนทุกประเภทตั้งแต่ตำนาน นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาว  ภาษิต ปริศนาคำทาย คำให้พร คำบริภาษ ไปจนถึงการแสดงการละเล่น ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ บทความที่รวมพิมพ์ในเล่มนี้มีประเด็นศึกษาที่หลากหลายน่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชนเผ่า ผู้หญิง กระบวนการอบรมทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ประเด็นเหล่านี้ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรมาใช้อย่างเหมาะสม แล้วจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างและคล้ายคลึง ด้วยการบอกเล่าอย่างเรียบง่าย ทำให้ วิถีมานุษย์ เป็นงานคลาสสิกซึ่งมีคุณค่าผ่านการเวลา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0