ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน
ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

Author : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จฬ.

Softcover

฿ 240.00

300.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164077645

ISBN : 9786164077645

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 274 Pages

Book category : บรรณารักษ์ศาสตร์

Product details : ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการคู่มือเบื้องต้นเพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าในงานวิชาการ งานวิจัย หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลในชีวิตประจำวัน เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมแนวคิดการค้นคว้าวิจัยการเขียนรายงาน การเข้าถึง การประเมิน การรวบรวมและบันทึกสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมทั้งการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ และจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสืบค้นและผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0