หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

Author : พรทิพย์ สารีโส

Softcover

฿ 252.00

280.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341390

ISBN : 9789740341390

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Product details : หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

“โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ” ภัยเงียบที่มีอาการแสดงของโรคไม่ชัดเจน อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หากพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลขาดความเข้าใจในความสูงอายุ มีความรู้ไม่เพียงพอในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ หรือจัดการปัญหาได้ทันท่วงที

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ว่าแตกต่างจากวัยอื่นๆ อย่างไร การป้องกันการเกิดโรคทำได้หรือไม่อย่างไร กลไกการเกิดโรคเป็นอย่างไร ความสูงอายุส่งผลต่อการเกิดโรคได้อย่างไร ที่สำคัญคือการนำกระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและกรณีศึกษา ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจกลไกการเกิดโรค อาการแสดงที่สำคัญ รวมถึงการพยาบาลที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0