การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

Author : กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

Softcover

฿ 306.00

360.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341451

ISBN : 9789740341451

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

Product details : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 2

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งแบบการจำลองระบบผลิตไฟฟ้า แบบจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าทั้งแบบสมดุลและไม่สมดุล การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า การจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้า และการประเมินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

ผู้เขียนได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่และเพิ่มตัวอย่างการประยุกต์ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูงที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของผู้เขียนไว้ในหัวข้อสุดท้ายของบทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดไปยังการศึกษาวิจัยในระดับสูงขึ้นได้ ในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างพร้อมวิธีการวิเคราะห์อย่างละเอียด นิสิตที่มีความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังขั้นต้นสามารถอ่านทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ แบบฝึกหัดท้ายบทบางส่วนก็เป็นโจทย์ปัญหาที่เคยเป็นข้อสอบวัดผลมาก่อน เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถฝึกหัดแก้ปัญหาก่อนการเข้าสอบจริงได้อีกด้วย

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0