เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)
เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

Author : RAYMOND CHANG

Softcover

฿ 304.00

380.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163501325

ISBN : 9786163501325

Year of print : 12 / 2561

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 438 Pages

Book category : เคมี

Product details : เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)
เคมี 2 เล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงตามหนังสือ “Chemistry” โดย Raymond Chang ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 โดยในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา 10 บทคือเริ่มจากบทที่ 16 ถึง 25 ซึ่งต่อจาก “เคมี 1” ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำให้เลขบทไม่ตรงกับหนังสือต้นฉบับ สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ในหลายๆ บท มีความเกี่ยวข้องกับการนำความรู้จาก เคมี 1 มาประยุกต์ใช้ เช่น สมดุลกรด-เบส เกี่ยวข้องกับเรื่องสมดุลเคมีซึ่งอยู่ในบทที่ 14 ของเคมี 1 นอกจากนั้นยังมีบทความสั้นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือการนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0