การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)
การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

Author : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

Softcover

฿ 256.00

320.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165933650

ISBN : 9786165933650

Year of print : 8 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 336 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงและแต่งขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาต่างๆ และ สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้เช่นกัน เนื้อหาแบ่งเป็น 12 บท (ดูเนื้อหาในแต่ละบทได้ในเว็บไซต์ของหนังสือ) และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำสื่อการสอนชนิดต่างๆ (ได้แก่ บทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบแบบผึกหัดบางข้อ แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์และบล็อกของหนังสือ https://www.thailandaccount.com/ และ https://accthai.wordpress.com/ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ตามที่มีข้อเสนอแนะมาที่คณะผู้เขียนผ่านทาง Email address สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่สั่งซื้อจำนวน 50 เล่มขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิ์ใช้สื่อการสอนใน google drive ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0