พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)
พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

Author : นภวรรณ ตันติเวชกุล

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165887687

ISBN : 9786165887687

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 332 Pages

Book category : การประชาสัมพันธ์

Product details : พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

นักวิชาการที่ศึกษาการประชาสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์สากลต่างยอมรับว่า พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเทศมาจากรากฐานและบริบทของประเทศที่มีความเฉพาะตัวและแตกต่างกันไป สำหรับการประชาสัมพันธ์ในสยาม ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกับการแพร่หลายของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฎฐานรากของการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารภาครัฐ การสื่อสารสาธารณะ การเผยแพร่ข่าวสารและอุดมการณ์ การระดมทุนและการขอรับสนับสนุนเพื่อสาธารณกุศล การสื่อสารทางการทูต ตลอดจนการโฆษณาสินค้าและบริการ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0