การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

Author : วาสินี วิเศษฤทธิ์

Softcover

฿ 288.00

320.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341383

ISBN : 9789740341383

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 189 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Product details : การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
แนวโน้มและความต้องการการดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบันมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตลอดจนโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และภาวะต่างๆ ที่คุกคามสุขภาพและการดำรงชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงบริการดูแลแบบประคับประคองที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทุกระดับ การดูแลแบบประคบประคอง : การออกแบบระบบบริการและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเล่มนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางให้กับบุคลากรทางสุขภาพ มีความเข้าใจ แนวคิด ปรัชญา นโยบายและยุทธศาสตร์การดูแลแบบประคับประคอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบระบบบริการ ประเมินความต้องการ ปรับปรุงรูปแบบการดูแล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์การดูแลที่เหมาะสมต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0