การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก
only ebook
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

Author : วสันต์ กาติ๊บ

E-book

฿ 250.00

350.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000014957

Book category : เภสัชศาสตร์

Product details : การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก
หนังสือเล่มนี้ผู้นิพนธ์ได้จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่สองประการคือ ประการแรกเพื่อให้ นักศึกษาที่มีความสนใจในโรคติดเชื้อไว้อ่านประกอบการเรียนด้านโรคติดเชื้อในผู้ป่ วยนอก ประการที่ สอง เพื่อให้ผู้สนในทั่วไปทั้ง เภสัชกร และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ ได้นําไปใช้ในการดูแล ผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0